รับเหมา ตอก-ถอน sheet pile

– ขาย เเละ ปล่อยเช่า Sheet Pile ,King Post ,Concrete by Backhoe Vibro ,Silent Piler

รับเหมา ตอก-ถอน sheet pile

– ขาย เเละ ปล่อยเช่า Sheet Pile ,King Post ,Concrete by Backhoe Vibro ,Silent Piler

รับเหมา ตอก-ถอน sheet pile

– ขาย เเละ ปล่อยเช่า Sheet Pile ,King Post ,Concrete by Backhoe Vibro ,Silent Piler

รับเหมา ตอก-ถอน sheet pile

– ขาย เเละ ปล่อยเช่า Sheet Pile ,King Post ,Concrete by Backhoe Vibro ,Silent Piler

รับเหมา ตอก-ถอน sheet pile

– ขาย เเละ ปล่อยเช่า Sheet Pile ,King Post ,Concrete by Backhoe Vibro ,Silent Piler

รับเหมา ตอก-ถอน sheet pile

– ขาย เเละ ปล่อยเช่า Sheet Pile ,King Post ,Concrete by Backhoe Vibro ,Silent Piler

รับเหมา ตอก-ถอน sheet pile

– ขาย เเละ ปล่อยเช่า Sheet Pile ,King Post ,Concrete by Backhoe Vibro ,Silent Piler

Pipe Jacking

Silent Sheetpiling

กรมชลประทานคลอง เเสนแสบ กทม ใต้สะพาน

กรมชลประทานคลอง เเสนแสบ กทม

Pipe Jacking

Silent Sheetpiling

กรมชลประทานคลอง เเสนแสบ กทม ใต้สะพาน

กรมชลประทานคลอง เเสนแสบ กทม

 

ผลงานที่ผ่านมา

 

 

บ้านเอื้ออาทร บางนา กม.16‏บ้านเอื้ออาทร บางนา กม.16‏


รับเหมาทำงานระป้องกันป้องกันดินพัง ของบ่อบำบัดน้ำดี,น้ำเสีย ให้กับ บริษัท ไมวาน (ประเทศไทย) จำกัด

วังทวีวัฒนาวังทวีวัฒนา


ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ซ่อมแซมสวนเกษตรภายในวังทวีวัฒนาให้กับ กรมชลประทาน

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (เทเวศน์)สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (เทเวศน์)


รับเหมาทำงานระบบป้องกันดินพังอาคารสำนักงานใหม่ ค.ส.ล. 4 ชั้น หน่วยงาน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (เทเวศน์) ให้กับ บ.คริสเตียนี&นีลเส็น (ไทย) จก. (มหาชน)

ทางยกระดับบูรพาวิถีทางยกระดับบูรพาวิถี


รับเหมาทำงานระบบป้องกันดินพัง ให้กับ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น

Airport Rail-LinkAirport Rail-Link


รับเหมาทำงานระบบป้องกันดินพัง ให้กับ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น